Společnost Podpůrný a rozvojový servis o.p.s. ukončila k 30.6.2018 poskytování obecně prospěšných služeb ve Fakultní nemocnici Plzeň.
Veškeré vybavení místností (pokojů, heren, čekáren..), které za dobu činnosti společnost Podpůrný a rozvojový servis o.p.s. vytvořila, bylo formou výpůjčky přenecháno s účinností od 1.7.2018 k bezúplatnému užívání přímo Fakultní nemocnici Plzeň. V únoru 2019 byl tento movitý majetek darován společností Podpůrný a rozvojový servis o.p.s. Fakultní nemocnici Plzeň. FN Plzeň dále nabízí hospitalizaci v nadstandardních pokojích. Informace naleznete na stránkách www.fnplzen.cz Podle rozhodnutí správní rady společnosti Podpůrný a rozvojový servis o.p.s. ukončila společnost svoji činnost a dne 1.3.2019 vstoupila do likvidace.

Podpůrný a rozvojový servis o.p.s.

Pacienti mají možnost pronajmout si při své hospitalizaci zařízení hotelového typu (televize, rádio, telefon, lednice, ...). Další výhodou je, že pacient je na jedno nebo dvoulůžkovém pokoji, má své soukromí a součástí vybavení je i až na výjimky sociální zařízení.

Nabídka nadstandardních pokojů se týká výhradně kvality ubytování, lékařskou péči mají zajištěnu všichni pacienti stejnou.

Peníze vybrané za služby v nadstandardních pokojích slouží na budování dalších nadstandardních pokojů a na úpravu stávajících prostor pro pacienty – vyšetřoven, společenských místností a jídelen, čekáren a heren pro děti.

Každý pacient, který si zaplatí za pokoj s nadstandardním vybavením tedy přispívá na zřizování dalších příjemnějších prostor pro všechny pacienty Fakultní nemocnice Plzeň .

 

Menu