Herny a čekárny

Dětská čekárna na Infekčním oddělení FN Plzeň

V roce 2015 jsme upravili dětskou čekárnu na Infekčním oddělení FN Plzeň. V čekárně jsme vymalovali, vyrobili lavice na míru, vyzdobili dřevěnými dětskými motivy a zrenovovali jsme WC místnost. 

fotky inf ček 001.jpg fotky inf ček 002.jpg fotky inf ček 013.jpg fotky inf ček 004.jpg

Dětská chirurgie Fakultní nemocnice Plzeň

V roce 2002 PARS zajistila řešení interiéru a vybavení lůžkového oddělení a ambulance Dětské chirurgie FN Plzeň. Lůžkové oddělení má zařízenou hernu, skříňky s hračkami a televize jsou umístěny na všech dětských pokojích. Vzhledem k omezené prostorové kapacitě oddělení jsou pro pobyt matek s dětmi zařízeny dva pokoje. Ambulance má čekárnu zařízenou s motivem vodního světa. Architektonické řešení je dílem arch. Zbyňka Hřivnáče. Výzdobu vytvořily pod jeho vedením studenti Západočeské univerzity.

V létě 2014 byla v rámci malování vytvořena nová výzdoba všech prostor dětské chirurgie. Malby na stěnách byly nahrazeny dekoračními a hracími prvky, které se budou lépe udržovat. Lavice v čekárně a herně byly renovovány a prostory byly doplněny novými hracími prvky.

Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň

V roce 2002 PARS zajistila nadstandardní vybavení prostor Dětské kliniky FN Plzeň. Celý prostor je řešen hravě, s ohledem na dětského pacienta, aby ho prostředí co nejméně stresovalo. Syté barvy, výzdoba s motivy známých pohádkových bytostí a zvířátek. Každé lůžkové oddělení má zařízenou hernu. Většina pokojů je zařízena i pro pobyt maminek společně s dětmi. Ambulantní část má čekárny vybavené vždy se speciálním motivem, např. pouť, cirkus, městečko, lesopark .. Architektonické řešení celého interiéru je dílem arch. Zbyňka Hřivnáče. Výzdobu vytvořily pod jeho vedením studenti Západočeské univerzity.

herna DK herna DK herna DK
herna DK herna DK herna DK herna DK

V roce 2010 začala společnost PARS o.p.s s postupnou obnovou dekorací na lůžkovém oddělení Dětské kliniky. Malby na stěnách jsou nahrazovány omyvatelnými dekoracemi, které budou mít delší dobu používání při častém malování stěn. Na oddělení kojenců byla nově vybavena herna a hrací koutek pro batolata.

DK batolata DK batolata DK batolata DK batolata
   
 

V září 2015 jsme na dětském lůžkovém oddělení hematologie Dětské kliniky FN Lochotín dali do užívání nově vybudovanou hernu, abychom zpříjemnili pobyt malých pacientů při často dlouhé hospitalizaci. V herně laděné do příjemné žluté jsou hrací prvky pro nejmenší děti, malovací tabule, žíněnky a žebřina i lavice pro posezení doprovázejícíh.

Nová čekárna na Logopedii

Ústav imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Plzeň

V roce 2002 PARS zajistila barevné řešení interiéru Ústavu imunologie a alergologie FN Plzeň a vybavila dětskou čekárnu. Děti si mohou malovat na stylizovanou tabuli nebo si hrát s hračkami, které jsou zde k dispozici. Architektonické řešení je dílem arch. Zbyňka Hřivnáče. Výzdobu vytvořily pod jeho vedením studenti Západočeské univerzity.

Oční klinika

V roce 2006 zajistila PARS o.p.s. barevnou výzdobu dětské herny, kde se provádějí zároveň rehabilitační cvičení s dětskými pacienty, vybavila dětskou čekárnu a dětský lůžkový pokoj.

       

V říjnu 2015 nově zařídila PARS o.p.s. čekárny na Oční klinice.

 

V roce 2008 jsme zařídili dětskou učebnu na Oční klinice.

 

ORL klinika

V roce 2004 vybavila a vyzdobila PARS o.p.s. dětské lůžkové oddělení s hernou a jídelnou a dětskou čekárnu.

čekárna ORL čekárna ORL čekárna ORL čekárna ORL
čekárna ORL čekárna ORL čekárna ORL čekárna ORL

Dětská čekárna na ORL klinice zařízená v roce 2004.

       

V roce 2004 jsme zřídili na ORL klinice také hernu pro děti.

       

ORL klinika - foniatrie

V roce 2007 jsme zařídili dětskou čekárnu.

Kožní klinika

V roce 2003 zajistila PARS o.p.s. vybavení a výzdobu dětské čekárny a ambulance.

Dne 8. prosince 2011 jsme, v rámci malování, provedli úpravu prostoru dětské čekárny. Dekorace malované přímo na zeď v roce 2003 jsme nahradili zavěšenými omyvatelnými dekoracemi. Na stěnách přibyly hrací prvky pro malé pacienty, abychom jim zpříjemnili čekání na lékařská vyšetření.

V roce 2013 se dětská ambulance a čekárna přestěhovaly do upravených prostor v pavilonu B. Oba prostory společnost PARS o.p.s. vybavila novým nábytkem a doplnila dekoračními a hracími prvky.

 

V roce 2013 jsme vybavili i novou čekárnu, která slouží dospělým pacientům i dětem.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V roce 2002 zajistila PARS o.p.s. vybavení dětského učebního koutku na lůžkovém oddělení.
V roce 2004 vybavila a vyzdobila PARS o.p.s.dětskou čekárnu.

V listopadu 2014 byla vytvořena výzdoba pokojů a přilehlých prostor pro dětské pacienty. Výzdobu tvoří dekorační a hrací prvky, vznikl i hrací koutek pro nejmenší děti a posezení pro rodiče.

Neurologická klinika

V roce 2006 zařídila PARS o.p.s. dětskou čekárnu a vyzdobila dětské lůžkové oddělení.

       

V lednu 2014 jsme nově upravili dětskou hernu na lůžkovém oddělení Neurologické kliniky. V herně jsme vyměnili koberec a nově barevně vymalovali. Na hračky jsme nechali vyrobit prostornou policovou stěnu, pro sezení jsme doplnili pohodlnou lavici.

Stomatologická klinika

V roce 2003 vybavila a vyzdobila PARS o.p.s. dětskou čekárnu.

 

V březnu 2015 jsme v rámci projektu obnovy výzdoby a hracích prvků nově upravili dětskou čekárnu na Stomatologické klinice. Původní výzdoba byla v roce 2003 malována přímo na zeď, což komplikovalo údržbu. Nyní jsme do čekárny doplnili pohodlnou lavici, nové dekorační a hrací prvky, které se dají dobře udržovat. Velký prostor čekárny mohou děti využít i k jízdě na nových odrážedlech.

Urologická klinika

V roce 2007 zařídila a vyzdobila PARS o.p.s. dětskou čekárnu.

Oddělení léčebné rehabilitace

V roce 2007 jsme vyzdobili dětskou čekárnu.

Logopedie

V roce 2009 jsme také vyzdobili dětskou Logopedickou čekárnu na ORL.